สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230