สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,874

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
cloud_download
เอกสาร ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230