สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 2,288

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
http://www.pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230