สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารปลาช่อนอเมซอน

visibility 4,935

ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคารปลาช่อนอเมซอน

หน่วยงานเจ้าของโคารงการ : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230