สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,381
cloud_download
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบทบรรยายและระบบแสง สี เสียง การแสดง Night Predator Show ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230