สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 6,310

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230