สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง African Drive-Thu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,410

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง African Drive-Thu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230