สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างซ่อมแซมป้าบบอกทางบริเวณถนนทางเข้า 4 ป้าย

visibility 5,876

จ้างซ่อมแซมป้าบบอกทางบริเวณถนนทางเข้า 4 ป้าย ของศูนย์ประชุมและแสดงนานาชาติฯ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230