สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อไม้ดอกตามฤดูกาล ,ไม้ประดับ และกล้วยไม้

visibility 6,170

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230