สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ

visibility 9,339

จัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230