สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า ลานจอดที่ 1

visibility 6,213

จัดจ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า ลานจอดที่ 1   ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230