สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด

visibility 5,596

ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด เจ้าของโครงการ: สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230