สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอจัางผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

visibility 5,084

ขอจัางผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เจ้าของโครงการ: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230