สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

visibility 57,637
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
cloud_download
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุม


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230