สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของ สพค.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230