สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร สพค.


นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา...

นายกฤษดา ลาพิมล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง E-mail : pd...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230