Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-Ticket/E-Booking โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 11,999
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230