Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,709
cloud_download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230