Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 9,160
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230