Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

visibility 5,480


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230