Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อไก่ และผลผลิตจากสัตว์ปีก ประจำวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2558

visibility 5,310


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230