สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567
   • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1
   • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2
   • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3
   • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4
  • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
   • ประจำเดือน ตุลาคม 2566
   • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
   • ประจำเดือน ธันวาคม 2566
   • ประจำเดือน มกราคม 2567
   • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
   • ประจำเดือน มีนาคม 2567
   • ประจำเดือน เมษายน 2567
   • ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
   • ประจำเดือน มิถุนายน 2567
   • ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
   • ประจำเดือน สิงหาคม 2567
   • ประจำเดือน กันยายน 2567
  • O22 รายงานผลการการจัดซื้อพัสดุประจำปี

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230