สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.06 ซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

visibility 17,406
cloud_download
แบบ บก.06 ซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230