สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.03 จ้างปรับปรุงออกแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุง อาคารลานนา และปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 3,691

แบบ บก.03 จ้างปรับปรุงออกแบบ และประมาณราคา งานจ้างปรับปรุง อาคารลานนา และปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
ดาวน์โหลดเอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230