สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.01 ปรับปรุงเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร

visibility 7,630

แบบ บก.01 ปรับปรุงเสาวิทยุรับส่งสัญญาณความถี่ 245 เมกะเฮิร์ต ขนาดความสูง 30 เมตร

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230