สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children world จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

visibility 3,896

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ Chiang Mai Night Safari Learning Center และ ปรับปรุงหลังคาอาคาร Children world จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230