สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2565 การซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์

visibility 6,508

เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2565 การซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์

cloud_download
เอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2565 การซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้องพร้อมอุปกรณ์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230