สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

visibility 12,521

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560

  • การฝึกอบรม สัมมานา
  • การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  • การจ้างที่ปรึกษา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
มกราคม 2560

cloud_download
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230