สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาซื้อขายระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน (Virtual Machine) สำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

visibility 6,465
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230