สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภาคนอกเพื่อช่วยปฎิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 6,160
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230