สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

visibility 3,269
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230