สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเหมาการแสดงกิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 4,921
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230