สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังระดับวัยรุ่น-นักศึกษา สถานีวิทยุ XFM Chiangmai 94.5 MHz.

visibility 5,861
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230