สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเปลี่ยนสารกรอง ถังกรองกายภาพของถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด

visibility 6,241
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230