สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างปรับปรุงขยายห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอาคาร 1

visibility 6,784
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230