สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Youtube

visibility 5,802
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230