สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างจัดฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001/OHSAS 18001) จำนวน 1 งาน

visibility 3,350
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200