สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 3,827
cloud_download
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230