สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจำปี 2563 ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 1 งาน (1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,613
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230