สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕))

visibility 4,489

ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา
๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕))

cloud_download
ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕))


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200