สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

visibility 7,492

ประกาศ สพค.เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว

cloud_download
ประกาศ สพค.เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษารถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยว


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200