สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้บงแต่วันที่ 1 มีนาคม2564 – 30 กันยาน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 9,812

ประกาศ สพค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้บงแต่วันที่ 1 มีนาคม2564 – 30 กันยาน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230