สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ (Clinical chemistry analyzer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 1,953

ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ (Clinical chemistry analyzer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ (Clinical chemistry analyzer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200