สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,014

ประกาศ สพค.เรือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกาศ สพค.เรือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200