สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดูดตะกอนเลนของสระเก็บน้ำ Swan Lake ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 8,449

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดูดตะกอนเลนของสระเก็บน้ำ Swan Lake ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
ประกาศ ยกเลิกประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230