สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาเช่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 3,334
cloud_download
ประกวดราคาเช่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในสนามบิน จังหวัดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230