สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

visibility 8,649
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230