สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ

visibility 3,138

ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
จ้างเหมาปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ

cloud_download
ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างเหมาปรับปรุงรถให้บริการ เพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มพิเศษ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200