สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

visibility 3,921

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

cloud_download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200