สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

visibility 3,680

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

cloud_download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200